RSS Feed
okt 31

Szakdolgozat

Posted on hétfő, október 31, 2011 in Nincs kategorizálva

Ne feledjétek, szakdolgozat leadásának határideje 2011. november 2. A HKR Kari Különös részében írtaknak megfelelően két nyomtatott példányt fűzve, és két elektronikus változatot CD-n, pdf formátumban a Tanulmányi Osztályon kell leadni.

A szakdolgozati témaválasztás határideje 2011. november 18. Szakdolgozati témaválasztáshoz jelentkezési lapot a kari honlapon lehet letölteni (innen), 3 példányban kitöltöd, a témavezetővel aláíratod, majd egy példányt a TO-ra, egyet a témavezetőnek leadsz, egy marad nálad.

okt 23

Támogatási pályázat TDK munkához

Posted on vasárnap, október 23, 2011 in Nincs kategorizálva

Felhívás TDK iránt érdeklődő hallgatóknak!

A TÁMOP – 4.2.2 pályázat keretében hallgatók TDK munkájának támogatására van lehetőség.

A támogatás keretösszege 800 000,- Ft; Támogatásban maximum 40 fő hallgató részesíthető.

A támogatás hallgatónként maximum 20 000,- Ft kétszeri kifizetéssel (2011. november; 2012. március)

A támogatás elnyerésének feltételei:

 • hallgatói jogviszony a Karral (igazolást kérjük mellékelni)
 • megkezdett TDK munka (témavezetővel egyeztetett terv már megkezdésnek számít; témavezető által aláírt példányt kérjük mellékelni)
 • kitöltött adatlap megküldése határidőig (2011. október 24.)

A pályázatokat a Kari TDT bírálja el. A rangsort alapvetően a TDK munka motivációja és ütemezése alapján állítja fel.

Várható eredményhirdetés: 2011. október 28.

Visszaküldési cím: 1097. Budapest, Ecseri út 3.; B/106 Szekeres Szabolcsnál dr. Papp Gabriella és Regényi Enikő Mária nevére

A pályázati adatlap elérhető a következő linken: Pályázati adatlap

okt 23

XI. ONK

Posted on vasárnap, október 23, 2011 in Nincs kategorizálva

2011. november 3-5 között kerül megrendezésre immár 11. alkalommal az Országos Neveléstudományi Konferencia, mely szakmai programjának ebben az évben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ecseri úti épülete ad otthont.

A konferencia szekcióiban szimpóziummal, tematikus előadásokkal, valamint elnökként illetve opponensként a tanszékünk oktatói is részt vesznek (az alábbi kiemelések csak a tanszéki kollégák szereplését mutatják, a teljes program elérhető ezen a linken: Teljes konferencia program):

november 3. (csütörtök):

13.00-14.45 A gyógypedagógia aktuális elméleti kérdései (elnök: Mesterházi Zsuzsa) (A/18. terem)

 • Mede Perla: A Montessori pedagógia megjelenése a hazai értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában
 • Radványi Katalin, Heiszer Katalin: Az önérvényesítés jelentősége, szerepe és lehetőségei értelmileg akadályozott személyek életminőségének javításában. Egy participatív kutatás

15.00-16.45 A gyógypedagógus-képzés szintjeinek szerkezeti és tartalmi jellemzői a hazai egyetemeken és egy nemzetközi tananyagfejlesztő program tapasztalatai (B/406. terem) (Elnök: Mesterházi Zsuzsa, Opponens:  Szabolcs Éva)

 • Mesterházi Zsuzsa, Papp Gabriella, Szabó Ákosné: A gyógypedagógus-képzés alap-, mester- és doktori szintjének összehasonlítása

november 4. (péntek):

8.30-10.15 Mobil infokommunikációs támogatás autizmussal élőtanulók számára: módszertanok és eredmények a HANDS projektből (B/401. terem) (Elnök:  Győri Miklós, Opponens:  Virányi Anita)

 • Stefanik Krisztina, Őszi Tamásné: Egyéni támogatási szükségletek és kvantitatív hatásmérés: a Kísérleti Feladatanalízis módszertana és eredményei
 • Győri Miklós, Kanizsai-Nagy Ildikó, Stefanik Krisztina: Miért nélkülözhetetlen a komplex empirikus kutatásmódszertan? Integrált eredmények és érvek a HANDS projektből.

13.15-15.00 Elvárások, szükségletek, szolgáltatások a fogyatékos személyek integrációs folyamatában (A/202. terem) (Elnök:   Papp Gabriella Opponens: Pukánszky Béla)

 • Schiffer Csilla, Papp Gabriella, Szekeres Ágota, Perlusz Andrea: Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában

15.15-17.00 Prevenció, együttnevelés és szakemberképzés a gyógypedagógiai többletszolgáltatást igénylő gyermekek, tanulók társadalmi integrációjáért (B/301. terem) (Elnök: Szabó Ákosné, Opponens: Pukányszky Béla)

 • Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján: egy kísérlet tapasztalatai
 • Szekeres Ágota: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók szociális és emocionális helyzete integrált körülmények között
 • Stefanik Krisztina, Őszi Tamásné: Autizmussal élő gyermekek a többségi  iskolában. Inkluzív nevelés vagy túlélési gyakorlat?

okt 23

Megjelent!

Posted on vasárnap, október 23, 2011 in Nincs kategorizálva

Az elmúlt hónapokban megjelent két kötet dr. Papp Gabriella szerkesztésében, melyeket tankönyvként is kiválóan használhat minden érdeklődő:

Papp Gabriella (szerk) (2011): Középiskolás fokon?!

Középiskolás fokon c. könyv borítója

Középiskolás fokon?!

Ajánljuk ezt a könyvet azoknak, akik a tanári pályára készülve a középiskolát tekintik leendő munkahelyüknek. Azt a középfokú oktatási intézményt, ahol bármilyen nevelési szükségletű tanuló tanulhat. A sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók együttnevelésének hatékonnyá tételéhez kínál hasznos gyakorlati és elméleti tudást a kötet. Ajánljuk továbbá azoknak, akik középfokú oktatási intézményt vezetnek, vagy ott tanítanak, és tudják, hogy a különleges gondozáshoz való jog nem csupán egy jogszabályban szereplő szószerkezet, hanem valós, mindennapi feladat, amit meg kell oldani. Olyan kollégáknak kívánjuk átnyújtani ezt a kötetet, akik tudják, ők is részesei és felelősei a sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatásának, és készek ezért megújulni, változni.

Papp Gabriella (szerk) (2011): A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig

A Diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig című könyv borítója

Diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig

A kötet tanulmányai bemutatják azokat az új utakat és eredményeket, amelyek a tanulásban akadályozott személyek gyógypedagógiájában az elmúlt néhány évben keletkeztek. Szándékunk kötetünkkel többes. Meg akartuk osztani a legújabb tudásainkat a leendő gyógypedagógusokkal abban a reményben, hogy friss tananyag által készülhetnek választott hivatásukra. Másrészt meg akarjuk szólítani azokat a kollégáinkat, akik innovatív módon igyekeznek dolgozni, akik készek az új tartalmak befogadására, változásra és változtatásra. A legújabb diagnosztikus eljárások bemutatásától, a szülőszerep fontosságán keresztül, az együttnevelés világát, a digitális tanulásszervezést is a fókuszba emelve a rehabilitáció, munka világát megcélozva igyekszünk teljes képet festeni.

feb 27

Szakdolgozatok leadása

Posted on vasárnap, február 27, 2011 in Levelező, Nappali

Kedves Hallgatók!

A szakdolgozatok leadási határideje: 2013. március 1.

A szakdolgozatokat a Tanulmányi Osztályon kell leadni, két fűzött és két digitális (CD) példányban.


( ! ) Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1034
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005278576{main}( )../index.php:0
20.0005279144require( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-blog-header.php' )../index.php:17
30.09065490888require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/template-loader.php' )../wp-blog-header.php:16
40.09125495520include( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/index.php' )../template-loader.php:43
50.17086045592get_footer( )../index.php:43
60.17086046176locate_template( )../general-template.php:63
70.17096046392load_template( )../theme.php:1062
80.17096057400require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/footer.php' )../theme.php:1086
90.17146030704wp_footer( )../footer.php:26
100.17146030752do_action( )../general-template.php:1576
110.17156032224call_user_func_array:{/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/plugin.php:395} ( )../plugin.php:395
120.17156032440ShareAndFollow->show_follow_links( )../plugin.php:395
130.17276120832follow_links( )../share-and-follow.php:151
140.17306254584ShareAndFollow::makeFollowLink( )../functions.php:384

( ! ) Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1034
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005278576{main}( )../index.php:0
20.0005279144require( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-blog-header.php' )../index.php:17
30.09065490888require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/template-loader.php' )../wp-blog-header.php:16
40.09125495520include( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/index.php' )../template-loader.php:43
50.17086045592get_footer( )../index.php:43
60.17086046176locate_template( )../general-template.php:63
70.17096046392load_template( )../theme.php:1062
80.17096057400require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/footer.php' )../theme.php:1086
90.17146030704wp_footer( )../footer.php:26
100.17146030752do_action( )../general-template.php:1576
110.17156032224call_user_func_array:{/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/plugin.php:395} ( )../plugin.php:395
120.17156032440ShareAndFollow->show_follow_links( )../plugin.php:395
130.17276120832follow_links( )../share-and-follow.php:151
140.17496255360ShareAndFollow::makeFollowLink( )../functions.php:379

( ! ) Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1034
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005278576{main}( )../index.php:0
20.0005279144require( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-blog-header.php' )../index.php:17
30.09065490888require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/template-loader.php' )../wp-blog-header.php:16
40.09125495520include( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/index.php' )../template-loader.php:43
50.17086045592get_footer( )../index.php:43
60.17086046176locate_template( )../general-template.php:63
70.17096046392load_template( )../theme.php:1062
80.17096057400require_once( '/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-content/themes/absynthe/footer.php' )../theme.php:1086
90.17146030704wp_footer( )../footer.php:26
100.17146030752do_action( )../general-template.php:1576
110.17156032224call_user_func_array:{/afs/elte.hu/org/tanaktansz.barczi/tanaktanszek.barczi.elte.hu/wp-includes/plugin.php:395} ( )../plugin.php:395
120.17156032440ShareAndFollow->show_follow_links( )../plugin.php:395
130.17276120832follow_links( )../share-and-follow.php:151
140.17876255888ShareAndFollow::makeFollowLink( )../functions.php:384